De naam Flying Kiss is een jeugdherinnering. Destijds gaf de supermarkt vliegtuigjes mee van polystyreen. De Flying Kiss is mij bijgebleven als verreweg de meest ludieke uit de serie.
Ik heb nu mijn eigen Flying Kiss ontworpen - van hout. De productielijn blijkt op exact op dezelfde plek waar voorheen Fokker vliegtuigen werden geassembleerd.
Wil je ook een Flying Kiss? Ga naar www.animatedwood.nl

The name Flying Kiss is a memory from my youth. The supermarket gave away planes made from polystyreenfoam. I recall the Flying Kiss as by far the most outrageous of the series. Years later I designed my own Flying Kiss made of wood.
My planes are produced exactly on the spot where Fokker assembled aeroplanes.
Want your own Flying Kiss? Visit www.animatedwood.nl

Loacatie aan de Papaverweg 37 in Amsterdam Noord.
Loaction: 37 Papaverroad North Amsterdam.